พื้นที่เพื่อการนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการ

ขนาดพื้นที่  1.2 x 6.5 ตารางเมตร  หน้าห้องผู้โดยสารขาเข้า     ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

  ระยะเวลาให้เช่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าหรือบริการ

            3  เดือน

            6  เดือน

            9  เดือน

           12  เดือน 

                                  

Visitors: 24,234