เจ้าพายุ คาร์ เร้นท์ (Airport Car rental)

เจ้าพายุ คาร์ เร้นท์ (Car Rental at ROI-ET Airport) 

เคาเตอร์บริการที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด หรือสนามบินร้อยเอ็ด

-  รถเช่ารายวัน 

-  รถเช่ารายวันพร้อมคนขับ

-  รถรับ - ส่ง เข้าเมือง

-  รถเหมาไปต่างอำเภอ ต่างจังหวัด         

        **บริการ  24 ชั่วโมง**

                                  ราคา 800/900/1000 บาท/วัน                                                                              

                            

Visitors: 48,074