รถรับ - ส่ง เข้าตัวเมืองร้อยเอ็ด

ราคาเหมา/เที่ยว  250 บาท    ให้บริการรับ-ส่งถึงที่บ้านพัก บริการแวะซื้อของ ทำธุระ ระหว่างทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม   โทร. 085 - 2759100    


                         
Visitors: 25,500