รถรับ - ส่ง เข้าตัวเมืองร้อยเอ็ด

ราคาเหมา/เที่ยว  280 บาท    ให้บริการรับ-ส่งถึงที่บ้านพัก บริการแวะซื้อของ ทำธุระ ระหว่างทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม           โทร. 085 - 2759100    


                         
Visitors: 60,363