เจ้าพายุ คาร์ เร้นท์

            บริการรถเช่าขับเอง และรถเช่าพร้อมคนขับ  เคาเตอร์บริการที่อาคารท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  (สนามบินร้อยเอ็ด)   โทร. 085-2759100       

      *ไม่มีเงินมัดจำ    * ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต  

          *รถมีประกันชั้น 1  ทุกคัน         *สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้                            

       ติดต่อได้ตลอด  24  ชั่วโมง


           ราคา  1,000 บาท/วัน ทุกรุ่น

Visitors: 27,373