เจ้าพายุ แอร์พอร์ต คาร์ เร้นท์

            บริการรถเช่าขับเอง และรถเช่าพร้อมคนขับ เคาเตอร์บริการที่อาคารท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (สนามบินร้อยเอ็ด)      

*ไม่มีเงินมัดจำ  * ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต *รถมีประกันชั้น 1  ทุกคัน        *สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้                            

     ติดต่อได้ตลอด  24  ชั่วโมง

   ราคา  1,000 บาท/วัน ทุกรุ่น

พิเศษ 17 - 31 ม.ค. 63  ลด 900 บาท/วัน ทุกรุ่น

                                

 

    
Visitors: 28,130