วิธีการจองรถเช่ารายวัน

สามารถโทรติดต่อที่

085 - 2759100    ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียด

  • แจ้งรายชื่อ พร้อมกำหนดวัน เวลา ในการรับรถ  ประเภทรถ
  • เตรียมบัตรประชาชน ใบขับขี่ในวันที่รับรถ     
Visitors: 24,234